POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem Danych jest Qpharma Sp. z o.o., ul. Wichrowa 7F/10, 04-682 Warszawa, zwany dalej: Administratorem.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
3. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
5. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
a) kontaktu z administratorem;
b) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
c) jeżeli użytkownik wyrazi wyraźną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych.
6. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych na żądanie podmiotów upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
7. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
8. Użytkownik zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy, chyba że mowa o danych, których obowiązkowy czas archiwizacji wskazano w przepisach prawa.
9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Administratora.
10. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika, a Administratorem podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

© Qpharma 2017-2022 All rights reserved
POLITYKA PRYWATNOŚCI , POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. ZGODA Polityka prywatności