Wzbijający się do lotu żuraw, zamieszczony w logotypie firmy Qpharma, symbolizuje mądrość, lojalność wobec partnera, a także długowieczność oraz energię, dającą impuls i siłę do pozytywnych zmian w życiu. Cechy przypisywane dostojnemu żurawiowi to kwintesencja funkcjonowania Qpharma.
Więcej informacji o produktach: